Logonewstvcommunitystore
Birol UYMAZ

Birthday

May 28, 1986

Birth place

Turkey

Equipment

Short Bio

TOVV Mecidiyeköy Spor

Sponsors