Logonewstvcommunitystore
Karol SKOWERSKI

Birth place

Poland